Τι θα συζητηθεί στο επερχόμενο Δ.Σ. Σπάρτης

11/01/2019

Έντεκα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Περί έγκρισης επιστροφής για την αντικατάσταση προμήθειας στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης για την ομάδα 2 της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή - προμήθεια πινακίδων τουριστικής πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου»
Εισηγήτρια: κα Χριστίνα Μακρυσοπούλου 

2ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Αμοιβές κτηνιάτρων’’
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας επισκευής οχήματος του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

6ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καταπολέμηση Εντομολογικών Εχθρών των Φοινικοειδών έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Καθορισμός ποσού αμοιβής δικηγόρου για Άσκηση Έφεσης & Αίτησης Αναστολής και Προσωρινής Διαταγής του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/66414/1579/12-12-2018 (ΑΔΑ: 6Γ0Σ4653Π8-ΧΞ7) απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας συντήρησης του ΚΗΗ4328 οχήματος του  Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων -  μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

11ο Δωρεάν παραχώρηση μιας αίθουσας Κοινοτικού γραφείου Βαμβακούς
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

Ετικέτες :