Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

20/05/2019

Πέντε θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 14:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1ο Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής για την παρακολούθηση της προμήθειας ζωοτροφών της συνεχιζόμενης σύμβασης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του  Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

3ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης Εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6262.008 με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

4ο Έγκριση της αριθ.22/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.  Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
Εισηγητής: κ. Βελισσάρης Σάββας

5ο Αποδοχή παραίτησης προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας  Δήμου Σπάρτης - ορισμός νέου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος