Βέρδος: H συντήρηση και ανάδειξη του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Απιδιά θα συμβάλει στην τουριστική προβολή του Δήμου Ευρώτα

12/07/2019

Ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Ευρώτα Δήμο Βέρδο για το έργο αποκατάστασης του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Απιδιάς:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Δήμος Ευρώτα υποδέχεται την είδηση της ένταξης του έργου αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Απιδιάς με προϋπολογισμό 1.035.400,00€, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη.

Ειδικότερα το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ελαστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η συντήρηση κι η ανάδειξη του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα μ.Χ., αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας κι ως εκ τούτου τέθηκε ανάμεσα στις προτεραιότητες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, καθώς αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην τουριστική προβολή του Δήμου Ευρώτα.
   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ