13 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

12/07/2019

Δεκατρία θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1ο  Ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης» με κωδικό ΟΠΣ 5029208 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για τη σύναψη  της 2ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης και της παράτασης  της συνολικής προθεσμίας  σύνταξης της μελέτης  με τίτλο: « ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ –ΣΧΟΟΑΠ –ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

3ο Επιβολή ή μη τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος Πλατάνας
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

6ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Τσαγκαρούλη (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ», αναδόχου Χαράλαμπου Σουρλή.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

8ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6463.002 με τίτλο «Διαφημιστική Καμπάνια για την Ανακύκλωση»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

9ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

11ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

12ο Περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου για προσωρινή εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μυστρά
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης