Πανηγύρι Μυστρά και ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

19/07/2019

Εννέα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1ο Περί απευθείας μίσθωσης χώρων για τη διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση στη Σελλασία προς τιμή της οικογένειας Ιωάννας Αργυράκη. Εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης α) σε βάρος του Κ.Α.00-6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» και β) σε βάρος του Κ.Α.00-6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

4ο Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 αναφορικά με ένταξη πράξης του Δήμου Σπάρτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029208 στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

7ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων  του  Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

9ο Έγκριση Συγκομιδής Νεραντζιών από χώρους ευθύνης του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος