Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

06/08/2019

Είκοσι δύο θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυγούστου και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Ειδικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1ο Στέγαση Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση της  αριθ. 46/17-07-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δούνιας

3ο Έγκριση της  αριθ. 47/17-07-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δούνιας

4ο Έγκριση της  αριθ. 30/15-07-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης οικ.έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

5ο  Έγκριση της  αριθ. 46/31-07-2019 απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

6ο Έγκριση της  αριθ. 47/31-07-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

7ο Παράταση σύμβασης Δήμου - ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

8ο Τροποποίηση της υπ’αρ.166/17-04-2016 Α.Δ.Σ. Δήμου Σπάρτης περί Ανάληψης υποχρεώσεων της εταιρείας ΑΕ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ», αναδόχου Κ/Ξ Π.ΜΑΝΗΣ – Ι.ΛΙΒΑΝΟΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

11ο Εξέταση αιτήματος του κ. Τσάκωνα Θεόδωρου του Κων/νου περί καθορισμού χρήσης γης στο ισόγειο κατάστημα ακινήτου επί της οδού Ορθίας Αρτέμιδος αρ.52 στη Σπάρτη – ΟΤ 115
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

12ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ 2017»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

13ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ ΔΕ ΚΑΡΥΩΝ 2016»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

14ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

15ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΔ.Δ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ», αναδόχου Κ/Ξ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

17ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΚΕΕ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

18ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 3.498.04 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 70-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για θαμνοκοπτικά για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και νησίδων», αναδόχου  Κ/Ξ Ι.Κερχουλά & ΣΙΑ Ε.Ε. – Καούρη Νεκταρία
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

20ο Αποδοχή χρηματοδότησης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 αναφορικά με εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Δήμου Σπάρτης που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Εκλογών ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

21ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  την 23η Αυγούστου 2019 για διευκόλυνση διεξαγωγής «Λευκής Νύχτας», εντός της πόλης της Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαντζουράνης

22ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 αναφορικά με διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος