Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων

06/08/2019

Εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων στις πισίνες των τουριστικών καταλυμάτων έδωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με αφορμή τα τραγικά συμβάντα πνιγμών λουομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ο κ. Θεοχάρης ζήτησε από όλους τους αρμόδιους να διενεργήσουν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους ελέγχους νομιμότητας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) είτε διαθέτουν άδεια λειτουργίας είτε έχουν γνωστοποιήσει την λειτουργία τους, σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 8592 και 7888/2017 κ.υ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως επισήμανε ο υπουργός, θα πρέπει να δοθεί στα διαλαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας και την παρουσία επόπτη ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.