40.000 ευρώ από την Περιφέρεια στις Μητροπόλεις της Λακωνίας

16/04/2020

Όπως γνωστοποιείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, στη συνεδρίασή της τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου, «ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή πίστωσης συνολικού ύψους 150.000 ευρώ προς τις 8 Μητροπόλεις της Περιφέρειας, προκειμένου να ενισχύσει - εν όψει του Πάσχα - το έργο που προσφέρουν μέσω των ευαγών τους ιδρυμάτων και των συσσιτίων»

Όσον αφορά στις Μητροπόλεις της Λακωνίας, η κατανομή που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή είναι η κάτωθι:

• Μονεμβασίας και Σπάρτης 20.000 (Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών τροφίμων σε 300 άπορους (μοναχικά άτομα και οικογένειες) και των κοινωνικών δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19)

• Μάνης 20.000 (Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ειδών τροφίμων σε 185 άπορους (μοναχικά άτομα και οικογένειες) και των κοινωνικών δομών για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19)