Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης αποφασίζει για το πανηγύρι του Μυστρά

27/07/2020

Δεκατρία θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεως περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθη από τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, Σπύρο Μοιράγια Δήμου, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ορισθεί η συζήτηση και απόφαση «περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2020», με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Σπάρτης, Αθανάσιο Καρλαύτη.

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN  RACE
Εισηγητές: κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, κ. Δημοσθένης Κακούρος

2ο Περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2020
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Καρλαύτης

3ο Λήψη απόφασης περί βράβευσης των αριστούχων μαθητών
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

4ο Περί κατανομής ποσού 100.049,70 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης
Εισηγήτρια: κ. Ελένη Δαράκη

5ο Περί έγκρισης της αριθ.44/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση: Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός

6ο Περί ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια της αριθ.66/14-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητές:  κ.Ιωάννης Καρμοίρης, κ.Δήμητρα Γρηγόρη

7ο Εξέταση αίτησης Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθώματος
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού  προγράμματος οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για “Επισκευή φωτεινής επιγραφής κτιρίου Δημαρχείου”
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

11ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για ενίσχυση πιστώσεων πυροπροστασίας ”
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

12ο Αποδοχή έκτακτης κατανομής από  το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 - Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την δημιουργία  νέας εγγραφής  με τίτλο: «Πιστοποίηση λειτουργίας  παιδικών χαρών»
Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου