Κρητικός: Ζωτικής σημασίας το έργο του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου

04/09/2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη Διαχείριση υδατικών πόρων - αρδευτικό έργο Τρινάσου, εξέδωσε ο βουλευτής Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, Νεοκλής Κρητικός. Για το εν λόγω έργο ο κ. Κρητικός κατέθεσε ερώτηση και φάκελο στη Βουλή.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Η πρώτη από μια σειρά παρεμβάσεων, για το κορυφαίο ζήτημα ‘ζωής’ της Λακωνίας. Τους υδατικούς πόρους και τη διαχείρισή τους.

Εδώ και 11 χρόνια από το 2009, έχει αποφασιστεί πως αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για τον κάμπο, η κατασκευή, ανακαίνιση και  εκσυγχρονισμός, του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου, με κλειστούς αγωγούς.
 
11 χρόνια αργότερα διαπιστώνουμε πως τα βήματα προόδου για την κατασκευή του, ακολούθησαν έναν εντυπωσιακά αργό ρυθμό υλοποίησης, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης της μελέτης.

Κατέθεσα ήδη στη Βουλή σχετική ΕΡΩΤΗΣΗ (της οποίας κοινοποιώ περίληψη) και αντίστοιχο ΦΑΚΕΛΟ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο καταγράφεται αναλυτικά-διαχρονικά, αφενός  η πορεία της υλοποίησης του έργου και αφετέρου η σημαντική καθυστέρηση μέσα από γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες.

Στην περίπτωση του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου, επισημαίνουμε πως με την κατασκευή του έργου, θα μειωθούν οι δαπάνες συντηρήσεως του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου στο ελάχιστο, θα μειωθούν οι απώλειες και θα γίνει εξοικονόμηση και ορθή χρήση του αρδευτικού νερού. Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα είναι μειωμένη, λόγω της υπάρχουσας υποδομής (απαλλοτριωμένοι χώροι, αντλιοστάσια αρδεύσεως, πλήρες αγροτικό οδικό δίκτυο).

Το έργο Τρινάσου, εξυπηρετεί έκταση 20.500 στρεμμάτων και εκτείνεται στα Δ.Δ. Σκάλας - Λεήμονα - Στεφανιάς Δήμου Ευρώτα με φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης τον Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου.

Είναι ζωτικής σημασίας, θα ενισχύσει και ανακουφίσει ολόκληρο το κάμπο της περιοχής, με άμεσα αποτελέσματα, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ θα συμβάλει  στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ερημοποίησης.

Είναι γνωστό, πως η προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών, επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, έχει αναχθεί στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεί αυτοτελώς συνταγματικά προστατευόμενο αγαθό.

Για δε τη Λακωνία, η Γεωργία, το Περιβάλλον, η Κτηνοτροφία, ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός, είναι άρρηκτα δεμένα, αλληλοσυνδέονται και το ένα αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα του άλλου με κορυφαίο συνδετικό κρίκο το νερό.

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση και οι ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου.
 

Νεοκλής Δ. Κρητικός
Βουλευτής Λακωνίας
Νέα Δημοκρατία