Ε.Κ. Λακωνίας: Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

14/07/2021

Ανακοίνωση από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας:

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Πριν την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, είχε ψηφιστεί ο νόμος 4675/2020, ο οποίος ορίζει, αφενός μεν ότι τα εμβόλια παρέχονται από την Πολιτεία δωρεάν, αφετέρου δε ότι όταν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.

Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου 4675/2020, ο υπουργός υγείας, μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αναλυτικά οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4675/2020 αναφέρονται στο ΦΕΚ Τεύχος A 54/11.03.2020.

Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα και ποια είναι τα περιθώρια κινήσεων εργοδότη και εργαζομένου:

1.) Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης δεν μπορεί να εξαναγκάσει ψυχολογικά τον εργαζόμενο σε υποχρεωτικό εμβολιασμό με κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα.

2.) Είναι επιτρεπτό καταρχήν, οι εργοδότες να μπορούν να περιορίσουν τα άτομα αυτά, σε χώρους εντός της επιχείρησης, που να μην υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε τρίτους από τους οποίους μπορούν να κολλήσουν..
   
3.) Δεν μπορεί η επιχείρηση να επιβαρύνει τους εργαζόμενους με το κόστος των μέσων τήρησης της υγιεινής και ασφάλειας, γιατί η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον εργοδότη.

4.) Είναι πολύ σημαντικό να παρεμβαίνει ο γιατρός Εργασίας (όπου προβλέπεται) ο οποίος έχει την ευθύνη για την μεσολάβηση με τους εργαζόμενους και τον εργοδότη,
ο οποίος μπορεί να συντάξει με τη σειρά του έκθεση κινδύνου με τον αριθμό των εργαζομένων που είναι σφόδρα εκτεθειμένοι στον κορονοϊό (ανεμβολίαστοι) και όπου δεν προβλέπεται να κληθεί ιδιώτης ιατρός με κοινή συναίνεση εργαζομένων - εργοδοτών.

Τέλος δε, πιστεύουμε ότι προκειμένου να επικρατεί εργασιακή ειρήνη, αμοιβαία ευγένεια και σεβασμός, όλα πρέπει να λύνονται με διάλογο, πειθώ, χωρίς ακρότητες και παραβατικές συμπεριφορές.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας